UEAMUYGULAMALI ETİK ARAŞTIRMA MERKEZİ


2017-2018 öğretim yılında kabul edilecek öğrencilerin çalışmalarıyla başlamak üzere, insandan veri toplamayı gerektiren lisansüstü tez çalışmalarında İAEK onayı bir ön koşul olarak değerlendirilecektir