UEAMUYGULAMALI ETİK ARAŞTIRMA MERKEZİ


İnsandan veri toplamayı gerektiren lisansüstü tez çalışmalarında İAEK onayı bir ön koşul olarak değerlendirilecektir