UEAMUYGULAMALI ETİK ARAŞTIRMA MERKEZİ


İAEK İhlal

 

İnsan “Deneklerin” Kullanıldığı Laboratuar Deneylerinde ve Alan Çalışmalarında Etik İhlaller

 

  • Katılımın gönüllülük esasına dayanmaması
 
  • “Aklı baliğ” (reşid) veya yetkin olmayan kişilerin, veli/ebeveyn onayı ve izini olmadan çalışmada yer alması
 
  • Çalışmanın amacının saklanması ya da katılımcıların amaç konusunda eksik/yanlış bilgilendirilmesi
 
  • Katılımcıların fiziksel ve/ya ruhsal sağlıklarını tehdit edici durumlara maruz bırakılması
 
  • Katılımcının istediği zaman ayrılabileceği mesajının verilmemesi
 
  • Katılım sonunda çok kapsamlı bilgilendirmelerin yapılmaması