UEAMUYGULAMALI ETİK ARAŞTIRMA MERKEZİ


İlkeler

 

ODTÜ ONUR İLKESİ

 

ODTÜ topluluğunun her üyesinden, aşağıdaki onur ilkesini akademik hayatın
en temel yapı taşlarından biri olarak kabul etmesi ve bu ilkeye sürekli
bağlı kalınan bir akademik ortamın oluşması icin gereğini yapması beklenir.

 

"Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nin tüm bireyleri, güvenilir,sorumluluk sahibi ve onurlu kişiler olarak, yalnız hak ettikleri başarı ve saygınlığı sahiplenirler; olgu, veri ve belgelerin kullanım, değerlendirme ve sunumunda dürüst davranırlar.”