UEAMUYGULAMALI ETİK ARAŞTIRMA MERKEZİ


İntihal

 

AŞIRMA (İNTİHAL)

 

1.TANIM[41, 68 ve aşağıda verilen WEB siteleri]:

 

“Aşırma”(intihal), başkalarının düşüncelerini, görüşlerini bilgi kaynağını bildirmeden ve atıfta bulunmadan bilinçli olarak ya da farkında olmadan alıp kullanmak ve kendi görüşünüz gibi sunmaktır.

 

http://webster.commnet.edu/mla/plagiarism.htm

http://education.indiana.edu/~frick/plagiarism

http://www.georgetown.edu/honor/plagiarism.html

http://www.tisda1eschooldiv.sk.ca/kanuski/teachers/internet/plasgarism.htm

http://quarles.unbc.edu/l1c/rpplagia.html

http://www.indiana.edu/~wts/wts/plagiarismism.html

http://www.ehhs.cmich.edu/~mspears/plagiarism.html

 

2.AŞIRMA BİÇİMLERİ [28, 35, 64, 70, 71]:

 

“Aşırma” , çeşitli biçimlerde görülebilir:

Bir öğrencinin yazısını ya da başkasına ait bir kompozisyonu, kitaptan ya da gazeteden bir bölümü, bir dergi makalesini yani başkalarının çalışmalarını- tümüyle ya da kısmen -kaynak belirtmeksizin kelimesi kelimesine kopya etmek aşırmanın en çok görülen biçimlerinden biridir.

 

Bir başkasının çalışmasındaki düşünce ve de görüşlerin dilsel ve yapısal anlatımını değiştirerek kullanmak aşırmanın ikinci biçimidir. Başkalarının yazılarındaki sözcükleri değiştirerek, bazı cümleleri çıkararak ya da onların sırasını değiştirerek kullanmak aşırmadır. Böyle bir durumda, kaynak, dipnotlarda gösterilmelidir.

 

“Aşırma”nın bir başka biçimi ise bir başkasının düşüncelerinde temellenen bir yazı yazmaktır. Bu yazılarda dil, anlatım yazıyı yazan kişinin olmakla birlikte düşünceler başkasınındır [74].

 

http://www.aquinas.edu/library/plagiarism/html

http://winona.msus.edu/writingcenter/cyberplagiarism.htm

http://www.eduprise.com/public/news.nsf/id/-need-to

http://www.ualberta.ca/~jbuijs/plagiarism.html

http://www.cciw.com/content/plagiarism.html

http://www.aquinas.edu/library/plagiarism.html

http://grag.lab2.cc.wmich.edu/rea/cw/plag.html

http://www.nytimes.com/library/tec/98/09/bizech/articles/l6computer-cheating.html

 

3.YAZIDA “AŞIRMA” ÖRNEKLERİ [28, 35, 64, 70, 71]:

 

Bu bölümde, “aşırma” yapılan yazı parçalarını, neden aşırma olarak değerlendirildiklerini, ve aşırmadan kaçınarak aynı yazının nasıl yazılabileceğine örnekler bulacaksınız. Bu örnekler, öğrenci yazılarında oldukça sık görülmektedir.

 

1. Bütün parçaların kopyalanması:

 

Yazının kaynaktaki aslı:

 

“Two fundamentally different types of models of anomalous mental phenomena have been developed: those that attempt to order and structure the raw observations in experiments (i.e., phenomenological model) and those that attempt to explain these phenomena in terms of modifications to existing physical theories (i.e., fundamental models)” [44].

 

Öğrencinin yazısında bahsediliş şekli:

 

There are two fundamentally different models of anomalous mental phenomena developed: those that attempt to order and structure the raw observations in experiments (i.e., phenomenological model) and those that attempt to explain these phenomena in terms of modifications to existing physical theories (i.e., fundamental models). These two models play a role in differentiating the people’s behaviour patterns.

 

Değerlendirme:

Aslına göre bir-iki sözcük değiştirilmiş olsa da bütün paragraf olduğu gibi alınıp aynen kullanılmış fakat kaynak gösterilmediğinden aşırma sayılır. Son cümle öğrenci yazısı gibi görünmekle beraber, olması gereken yerde de atıf yapılmadığından tümüyle aşırma gibi durmaktadır.

Doğru alıntıya örnek:

 

“Two fundamentally different types of models of anomalous mental phenomena have been developed: those that attempt to order and structure the raw observations in experiments (i.e., phenomenological model) and those that attempt to explain these phenomena in terms of modifications to existing physical theories (i.e., fundamental models)”( May, Utts and Spottiswood ,1995). These two models play a role in differentiating the people’s behaviour patterns.

 

2. Küçük parçaları kopyalayıp, dağınık şekilde kullanmak:

 

Yazının kaynaktaki aslı:

 

Two fundamentally different types of models of anomalous mental phenomena have been developed: those that attempt to order and structure the raw observations in experiments (i.e., phenomenological model) and those that attempt to explain these phenomena in terms of modifications to existing physical theories (i.e., fundamental models).

 

Öğrencinin yazısında bahsediliş şekli:

wo different types of models of anomalous mental phenomena have been developed: phenomenological model and fundamental models. These two models play a role in differentiating the people’s behaviour patterns.

 

Değerlendirme:

 

Öğrencinin, yazıdaki bilgileri kullanırken seçici davranmış olduğu görülüyor. Ancak, öğrencinin yazısında, kaynaktan alınan yerleri belirtecek tırnak işareti ve kaynak gösterme eksikliği, bu yazıyı aşırma yapmaktadır.

 

Doğru alıntıya örnek:

 

May, Utts and Spottiswood (1995) stated that two models have been formed for anomalous mental phenomena, which are “phenomenological model” and “fundamental model”. These two models play a role in differentiating the people’s behaviour patterns.

 

3. Başkasının fikirlerini kendisininki gibi göstermek:

 

Yazının kaynaktaki aslı:

 

Novelist E. M. Forster famously criticized Dickens' characters as "flat", lamenting that they seem to lack the depth and complexity that make literary characters realistic and believable. Charles Darnay and Lucie Manette certainly fit this description. A man of honor, respect, and courage, Darnay conforms to the archetype of the hero but never exhibits the kind of inner struggle that Carton and Doctor Manette undergo. His opposition to the Marquis' snobbish and cruel aristocratic values is admirable, but, ultimately, his virtue proves too uniform, and he fails to exert any compelling force on the imagination. (Jackson, 2003)

 

Öğrencinin yazısındaki şekli:

 

Dickens’ characters in this novel are flat and they lack the depth and complexity that make literary characters realistic and believable. Charles Darney and Lucie Manette are perfect examples for this description. The character Darney, is depicted as honorable, respectful and couraguous, and he conforms to aspects of a hero. However, according to Jackson (2003), he does not show “the kind of inner struggle that Carton and Doctor Manette undergo”.

 

Değerlendirme:

 

Öğrenci yazısında, bir kaynakta bulduğu başka bir kaynaktan yapılmış bir alıntıyı kullanmış (burada, E.M. Forster). Burada ilk iki cümlesi sanki kendi yorumlarıymış gibi görünüyor, çünkü yorumların asıl sahibine atıf yapılmamış. Bu da aşırmadır. Yazısının bir yerinde mutlaka Forster’ın yorumlarını aldığını ve bunu da Jackson’ın yazısında bulduğunu belirtmesi gerekir.

 

Doğru alıntıya örnek:

E.M. Forster comments that the people shown in the novel are “flat” and they do not have “the depth and complexity that make literary characters realistic and believable” [34]. Another critic, Jackson reasons that Darney looks as “honorable, respectful and couraguous”, so he fits the definition of a “hero”. On the other hand, he does not suffer from the psychological difficulty as Carton and Doctor Manette experience (2003). As a result, the readers are faced with a heroic but conforming Darney as opposed to Carton and Manette in Dickens’s novel.

 

Başka “aşırma “ örnekleri için WEB sayfaları:

http://education.indiana.edu/~frick/plagiarism/item1.html

http://www.newfoundations.com/PlagSamples.html

http://internet.ggu.edu/university_library/ustudy/plagiarism.html

 

4.“AŞIRMA”YI ANLAMA YÖNTEMLERİ [9, 11, 39, 42, 43, 46, 49, 61, 63, 65, 66]:

 

“Aşırma” ile yazılan ödevlerin belirli ortak özellikleri vardır. En sık görülenler ise şunlardır:

· Karışık atıf yapma yöntemleri: Öğrencilerin birçoğu “kes-yapıştır” yöntemi ile aşırma yaptıklarından yazılı ödevlerinde birkaç çeşit atıf yöntemi kullanmaktadırlar. Örneğin: yazıda yazı fontu olarak Verdana ve Tahoma birlikte kullanılmışsa veya kaynakları yazarken APA ve Chicago yöntemleri yer yer birlikte görülüyor olması, ödevde “aşırma” olduğunu gösterir.

· Atıf eksikliği: Ödev kağıdında hiç bir kaynağa veya yazara atıf yapılmamış olması, öğrencinin ansiklopedi gibi genel bilgi veren bir kaynaktan yararlanmış olduğunu ya da öğrencinin atıf yapma ve kaynak belirtme yöntemlerinden haberdar olmadığını akla getirir. Bu da kaçınılmaz olarak “aşırma”ya girer.

· Çok eski tarihli kaynaklar: Bir ödevde güncel kaynakların olmaması da “aşırma” işaretidir. Pek çok öğrenci, çok eski kaynakların yenilerine göre çoktan “unutulmuş” olduklarını düşünür ve bunlardan “aşırma” yapmayı tercih eder.

· Dil kullanma tarzı ve kelime seçiminde kaymalar: “Aşırma” yapan öğrencilerin pek çoğu ödevlerinde görünen dilin tutarlı olması gerektiğinden haberdar değildirler. Bundan dolayı da, farklı farklı kaynaklardan paragraflar kesip yapıştırırken bu kaynaklardaki üsluba hiç dikkat etmezler. Bir ödevde kullanılan dil, resmi bir tarzdan güncel tarza, basit gramer yapısından karmaşık yapılara, sade bir anlatımdan süslü bir anlatıma geçiyorsa ya da yazının kimi bölümleri geri kalanına göre çok daha zayıf görünüyorsa aşırma var, demektir.

 

Bir ödevde böyle aşırma şüphesi uyandıran bölümler ile karşılaşıldığında şunlar yapılabilir:

 

 1. Kütüphane veya internette asıl kaynağı aramak ve bulmak,

b.Öğrenciye neden farklı atıf yöntemlerini bir yazıda kullandığını veya hangi özelliklerinden dolayı geçmiş tarihli bir kaynağı kullanmış olduğunu(dolayısıyla bu kaynağı daha güncel kaynaklara neden tercih etmiş olduğunu) ya da yazısında geçen çok zor bir kelimeyi ne anlamda kullanmış olduğunu (örneğin, “Buradaki ‘exacerbate’ kelimesini ne anlamda kullandın?”) sorarak onun kağıdına geçerlik kazandırılabilir.

 

Aşırmayı anlamanın diğer bazı stratejileri için WEB sayfaları:

http://www.didascalia.be/plagiarism.htm

http://www.cwrl.utexas.edu/~integrity/plagdoc.html

http://alexia.lis.uiuc.edt

http://www.mtsu.edu/~itconf/proceed98/mhricko.html

http://rideau.carleton.ca/%7Egsenecha/guide/

http://www.techtv.com/cvbercrime/viceon1ine/storv/0%2C23008%C3316383%2C

http://www.antinplagiarism.com/

http://~www.andromeda.rutgers.edu/~ehrlich/pIaqiarism598.html

http://www.plagiarized.com

http://www.gu.edu.au/ua/aa/ppm/tal/content/Ac_ misc.html

http://plagiarized.com/vanb.html

 

5. “AŞIRMA”YI ÖNLEMENİN YOLLARI [8, 25, 27, 38, 60] :

 

1.Öğrencilerinizi “aşırma” konusunda eğitin:

Bazı öğrenciler bilerek ve isteyerek aşırma yoluna giderlerse de birçoğu yaptıklarının aşırma ve bunun da kabul edilemez olduğunun farkında değildirler. Öğrencileri aşırma ve çeşitleri konusunda bilgilendirmek, farkında olmadan aşırma yapan öğrencilere yardımcı olacaktır. Öğrenciler, aşağıda yer alan maddelerin aşırmaya girdiğini ve dolayısıyla bunların kabul edilmez olduklarını bilmeleri gerekir.

 

a) Basılmış ya da internette yayımlanmış kaynaklardan hiç bir kaynak belirtmeden kopyalamak,

b) Farklı farklı kaynaklardan “kes-yapıştır” yöntemiyle parçalar almak ve kaynak göstermemek,

c) Aynen alınmış olan parçaların sadece bir kısmını tırnak içine almak,

d) Gerçekte olmayan kaynakları uydurmak (örneğin: istatistik uydurmak, yapılmamış çalışmalar anlatmak ve olmayan sonuçlar belirtmek, gibi)

e) Bir kaynaktaki fikirleri, kelimeleri değiştirerek kaynak göstermeden kullanmak

 

2.Vereceğiniz ödevlerin konularını liste halinde verin:

 

Öğrencilere belirlenmiş konu listesinden konu seçmelerini istemeniz aşırma ihtimalini azaltır. Her dönem birbirinden farklı konularda ödev vermek de aşırmayı engeller.

 

3.Ödevlerin konu ve kapsamlarını çok açık anlatın:

 

Bir ödevde beklediklerinizi çok açık ve net olarak öğrencilere belirtin. Öğrencilere ödevlerinde “en az iki basılı kitap, iki Internetten kaynak ve bir makale” kullanmaları ve bunların da son beş yıl içerisinde yayımlanmış olmaları gerektiğini açıklamanız, onların Internetten hazır ödev edinip size vermeleri olasılığını çok düşürür. Çünkü onların beklentilerinizi karşılayabilecek hazır bir ödev bulmaları çok zor olacaktır. Öğrencilere, ödevlerde beklenen belirli özellikleri anlatan bir yazı dağıtmak çok işe yarayacaktır.

 

4.“Güncelleme” işlemi için bir dizi tarih belirleyin:

 

Bu yöntem “aşırma”yı engellemede çok işe yaramaktadır. Dönem boyu belirli aralıklarla öğrencilerinize ödevleri ile ilgili tartışma ve soru-cevap saatleri yapmaya hazır olmalarını söylemeniz halinde yaptıkları çalışmaları adım adım izleyebilirsiniz. Hazırladıkları ödevlerin belirli aşamalarında tartışma ve görüşme saatleri koyabilirsiniz. Örneğin, konuyu veya problemi belirleme, ilk kaynakları bulma ve okuma, yazının ilk çatısını oluşturma, yazının ilk halini yazma vb gibi. Bu şekilde, öğrenciler hazırladıkları yazının her aşamasını adım adım izlemek durumda kalacak ve teslim tarihine bir gün kala kaynaklardan kopyalamaya başvurmayacaklardır

 

5.Ödevleri hakkında sözlü bir sunum veya bir yorum deneme yazısı isteyin:

 

Öğrencilerinizden dönem sonunda ödevleri hakkında kısa bir sunum isteyebilirsiniz veya kağıtların teslim günü ödev hakkında bir yorum yazısı yazdırabilirsiniz. Böylece, öğrenciler size verdikleri ödev hakkında bilgi sahibi olmaları gerektiğini anlarlar.

 

6.Cezaların ne olduğunu açıklayın:

 

Ödev verdiğiniz sırada aşırma ile karşılaştığınızda kendilerini ne tür bir cezanın beklediğini anlatın. “Ödevlerinde aşırma yapanlar, bu dersten / ödevden F alır”, şeklinde bir açıklama yapmak bu yola eğilimi olabilecek birçok öğrenciyi daha baştan “aşırma” yapmaktan vazgeçirecektir

 

Aşırmayı önleme stratejilerine diğer bazı örnekleri aşağıdaki WEB sayfalarından bulabilirsiniz.

http://www.virtualsalt.com/antiplag.htm

http://alexia.lis.uiuc.edu/%7ejanicke/plagiary.html

http://www.ncusd203.org/central/html/where/plagiarism_stoppers.html

 

 

6. “AŞIRMA”DAN KAÇINMANIN YOLLARI [75] :

 

Akademik çalışmalar yaparken “aşırma”dan kaçınmanın yolları şöyledir:

 

·Öğretim elemanına danışın: Araştırmaya başlamadan önce ve araştırma esnasında ve de kaynak kullanırken, birlikte çalıştığınız öğretim elemanına yol göstermesi için danışın. Çalışmalarınızı okuyacak ve değerlendirecek olan öğretim elemanınız kaynak kullanmakta deneyimli ve bilgili olduğundan size en doğru yolu gösterecektir.

 

·Bölümünüzde/fakültenizde kabul edilen atıf yapma ve kaynak gösterme kurallarını öğrenin: Bölümünüz, bağlı olduğunuz fakülte ve enstitünün kabul edip kullandığı atıf yapma ve kaynak gösterme yöntemine ilişkin bilgileri ilgililerden ve de ilgili kaynaklardan öğrenmelidir. Farklı bölüm veya fakülteler farklı yöntemler izlediklerinden, sizin bölümünüzde kabul edilen ve izlenen yöntemin hangisi olduğunu öğrenmek (örneğin, MLA , APA ya da Chicago yöntemi gibi) ve bir rehber edinerek eğitiminiz boyunca bu rehberi kullanmak gerekir. Rehberlik edecek kaynaklar okul kütüphanesinde, Akademik Yazı Merkezi’nde ve internette de bulunmaktadır.

 

·Çalışmalarınıza erken başlayın: Ödevinizi son güne bırakmayın. Kaynak araştırmak ve okumak, bu okuduklarınızın ödevinizle olan bağlantısını düşünmek ve planlamak, oradaki bilgilerle kendi fikirlerinizi birleştirmek ve atıf kurallarına uygun yazmak için zamana ihtiyacınız olacaktır.

 

·Kaynak okurken her zaman not alın ve kaynak gösterin: Yazınızı yazmadan önce kaynak araştırması yaparken, ayrı bir defterde veya bilgisayardaki dosyada not tutun. Kaynaklardan her not alışınızda hemen yanına kaynak bilgilerini de (kitabın veya makalenin adı, yazar(lar)ın ismi, yayın tarihi, sayfa numarası) not alın. Bunu yapmadığınız takdirde, bilgiyi bulduğunuz esas kaynağın hangisi olduğu ile ilgili bilgiler kolayca karışabilir veya kaybolabilir ve başkalarından alınmış bilgiyle kendi fikirlerinizi karıştırmaya başlayabilirsiniz.

 

·Kendi fikirlerinizi not etmek için ayrı bir defter tutun: Kendinize ait yorum, fikir ve çıkarımlarınızı not almak için ayrı bir defter tutun. Böylece, araştırma esnasında birçok kaynağı okuduktan sonra kendi bilgi ve fikirleriniz ile başka yazarlarınkini karıştırmamış olursunuz. Kendi yorum ve fikirlerinize ayrıca atıf yapmak veya kaynak göstermek gerekli değildir. Ancak, bu fikir ve yorumlarınızı alanınızdaki diğer yazarlarınkiler ile desteklemeniz ve atıf yapmanız gereklidir.

 

·Bir kaynaktan her aldığınız bilginin kaynağını gösterin: Bir kaynaktan ister bir kelime ister bütün bir paragraf alın, önüne ve arkasına tırnak işareti (“......”) koymalı ve bilgiyi aldığınız kaynağı hemen yanına yazmalısınız. Alıntı kısa da uzun da olsa kaynak göstermek gerekir.

 

·Kaynaktaki bilginin sözcüklerini değiştirdiğinizde veya özetlediğinizde de her zaman kaynak gösterin: Kaynaktaki yazarın kullandığı sözcük ve cümleleri değiştirerek veya özetleyerek aldığınız zaman tırnak işareti içine almak gerekli değildir. Ancak, gene de yazarın adına değinmek gereklidir. Bunu yapmazsanız, yazdıklarınız sanki sizin fikirleriniz gibi görünür ve aşırmacılığa girer.

 

·Kullandığınız her çeşit kaynağı belirtin: Bir internet sayfası, internette bir tartışma forumu, resmi olmayan bir sunum fotokopisi, veya bir konuşmadan bile bir fikir veya bilgi alıp kullandıysanız kaynak göstermek gerekmektedir. Kaynak göstermeden başka bir yerde gördüğünüz ya da duyduğunuz bilgi veya yorumu kullanamazsınız.

 

·Kendi düşüncelerinizi ve görüşlerinizi içeren bir yazı (ödev) ya da araştırma yazmak:Öğrenciler, kullandıkları her bilginin kaynağını gösterecek olurlarsa yazıda kendi fikirlerine yer kalmayacağını düşünürler. Ödevlerde sıklıkla ya alıntılar birbiri ardına sıralanmış olur ya da bundan kaçınmaya çalışırken aşırmaya yönelindiğinden, çok az atıf görünür. Hem kaynakları doğru kullanmak ve hem de kendi fikir ve yorumlarınızı kaynak bilgileriyle sentezleyerek yazmak için şunları yapmalısınız:

 

 

ØKendi yorum ve fikirleriniz ve kaynaklardan aldığınız notlar için ayrı bir defter tutun.

ØKendi yorum veya fikrinizi yazmaya başladıktan sonra kaynaklardan aldığınız bilgileri de kendi fikirlerinizi desteklemek, açıklamak veya örneklemek için kullanın.

ØYaptığınız alıntılar arasına geçiş cümleleri, açıklamalar veya yorumlar yazın. Örneğin: Bir terimin değişik yazarlarca yapılmış tanımlarını yazarken, bu tanımlar arasındaki farklılık veya benzerlikleri kendi kelimelerinizle anlatın.

ØKaynaklardaki bilgileri eleştirel bir gözle değerlendirerek okumaya gayret edin. Bilgiler arasında kurduğunuz ilişkileri kendi kelimelerinizle anlatın.

 

Öğrencilerin Aşırmadan kaçınabilmeleri için diğer bazı öneriler aşağıdaki WEB sayfalarında bulabilirsiniz.

 

http://sja.ucdavis.edu/avoid.htm

http://owl.english.purdue.edu/handouts/reserch/r_plagiar.html

http://www.hamilton.edu/academic/resource/wc/Avoiding/Plagiarism.html

http://www.arts.ubc.ca/doa/plagiarism.html

http://hamilton.edu/academics/resource/wc/Avoiding Plagiarism.html

 

 

7. “AŞIRMA” KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI:

 

Soru 1. “Aşırma” kopya olarak mı kabul ediliyor?

Cevap1. Evet, çünkü aşırma, kişinin bir şeyi kendi bulmuş veya yapmış gibi göstermesi anlamına gelir ve bu da bir çeşit kopyacılıktır.

 

Soru 2. Birkaç kaynakta okuduğum bilgileri, kendi sözcüklerimle özetlediğim zaman da kaynak göstermek zorunda mıyım?

Cevap 2. Bu durumda da kaynak göstermek zorunludur. Yazarların cümlelerini doğrudan almamış olsanız bile, bu kaynakları kullanarak yazdığınız bilgiler hala bu kaynaklara ait oldukları icin, yazarlara atıf yapılması gereklidir.

 

Soru 3. Konu özetlerini veya öğrencilere yardım amacıyla oluşturulan web sitelerindeki bilgileri de yazımızda kullanabilir miyiz?

Cevap 3. Evet.Bilgileri aldığınız yeri gösterdiğiniz sürece buralardan yararlanabilirsiniz. Kaynak göstermediğiniz takdirde aşırma sayılır.

 

Soru 4. Yararlandığım kaynak ve yazarları, yazının içinde değil de kaynakçamda (referans listemde) göstersem yeterli olmaz mı?

Cevap 4. Hayır, yeterli olmaz. Yazınızın içerisinde alıntı yaptığınız yerde bilgiyi aldığınız yazarın ismi olmalıdır. Bunu yapmadığınız takdirde, yazınızın hangi bölümlerinin size ait olduğu ve hangi bölümlerinin kaynaklardan alındığı belli olmaz.

 

Soru 5. Yazının içinde atıf yapılmamış fakat sadece kaynakça verilmiş olan birçok kitap gördüm. Neden biz böyle yapamıyoruz?

Cevap 5. Bu tür kitaplar çoğunlukla ansiklopedi, sözlük gibi piyasadaki genel başvuru kitaplarıdır. Bunlar, popüler kitaplar olup halkı bilgilendirmek amacıyla yazılmışlardır. Siz ise, bilimsel çalışma ve araştırma yapmak ve bunları yayımlamak amacındasınız. Okuyucularınız, bilim adamları, araştırmacılar ve akademik çevredir. Kendi alanınızda bulduklarınızı ve sonuçlarınızı rapor etmeyi amaçlamaktasınız. Bunlardan dolayı, kendi yazılarınızda faydalandığınız tüm bilgi ve bulguların kaynaklarını açıkça göstermek durumundasınız.

 

Soru 6. Bir yazıda/tezde aşırma olup olmadığı nasıl anlaşılır?

Cevap 6. Unutmayın ki üniversite öğretim eleman ve görevlileri aşırma çeşit ve yöntemleri konusunda bilinçlidirler. Konunuz ile ilgili neredeyse bütün yazıları okumuş olmaları muhtemeldir. Öğrenci yazılarını okuma konusunda çok deneyimlidirler ve bu yüzden de öğrenci yazısıyla bir uzmanın yazısını birbirinden ayırabilirler. Bunun yanı sıra internette yazıların aşırma olup olmadığını inceleyebilen ücretsiz yazılımlar var. Bütün bunlardan dolayı, bir yazının bir parçası veya tümünün aşırma olup olmadığını anlamak çok da zor değildir.

 

Aşırmacılık konusunda soru ve cevap linkleri:

 

http://web.stlawu.edu/library/plagiarismfaq.html

http://www.library.arizona.edu/library/type1/tips/data/plagiarism.shtml

http://lrs.ed.uiuc.edu/wp/copyright-2002/plagiarism-papermills-faqs.html

 

KAYNAKLAR

 

 1. American Association of University Professors (1989) “Statement on Plagiarism” AAAS-ABA National Conference of Lawyers and Scientists. (1988) Project on Scientific Fraud and Misconducts Report on Workshop (1-3). Washington: American Association Advancement for the Science.

 

 1. Association of American Medical Colleges (1982) “The Maintenance of High Ethical Standards in the Conduct of Research”.

 

 1. (1990) Framework for Industrial Policies and Procedures to Deal with Misconduct in Research (Revised Edition). Washington

 

 1. “A Faculty Guide to Cyber-Plagiarism” (2002) [On-line] Available:

http://www.library.ualberta.ca/guides/plagiarism

 

 1. “A Statement on Plagiarism” (2002) [On-line] Available: http://webster.commnet.edu/mla/plagiarism.htm

 

 1. “Avoiding Plagiarism” (2002) [On-line] Available:

http://sja.ucdavis.edu/avoid.htm

 

 1. “Avoiding Plagiarism" (2002) [On-line] Available:

http://owl.english.purdue.edu/handouts/reserch/r_plagiar.html

 

 1. Basinger, Julianne and Kelly McCollum (1997) “Boston U. Sues Companies for Selling Term Papers Over The Internet”, Chronicle of Higher Education, 44, pA34.

 

 1. Bell, Robert (1992) “Impure Science: Fraud, Compromise, and Political Influence in Scientific Research”, John Wiley and Sons Inc.

 

 1. Belle, Greg Van (2000) “How Cheating Helps Drive Better Instruction”

http://plagiarized.com/vanb.html

 

 1. Buckner, Noel and Rob Whittlesey, Producers (1998) “Nova: Do Scientist Cheat?”, Videotape produced for PBS, WGBH Boston.

 

 1. Buranen, Lise (1999) “Perspectives on Plagiarism and Intellectual Property in a Postmodern”, W State University of New York, Albany [On-line] Available:

http://bliss.bilkent.edu.tr

 

 1. Center for Studying Plagiarism at the University of Virginia [On-line] Available:

http://plagiarism.phys.virginia.edu/

 

 1. “Charging the Net Missed the Point, Target Cheaters” (1997), USA TODAY, Nov. 7 1997, A, 23:1.

 

 1. Clayton, Mark (1997) “Term Papers At the Click of a Mouse Cheat Sheets”, Christian Science Monitor 1:1.

 

 1. "Cyberplagiarism Bibliography" (2002) [On-line] Available:

http://www.aquinas.edu/library/plagiarism/html

 

 1. “Cyberplagiarism: What It Is and What to Do" [On-line] Available: http://winona.msus.edu/writingcenter/cyberplagiarism.htm

 

 1. Decoo, Wilfried (2002) “Crises on Campus. Confronting Academic Miscoduct” [On-Line] Available: http://www.didascalia.be/plagiarism.htm-

 

 1. “Detecting Plagiarism” [On-line] Available: http://www.cwrl.utexas.edu/~integrity/plagdoc.html

 

 1. “e-CHEATING” [On-line] Available: http://www.eduprise.com/public/news.nsf/id/-need-to Know

 

 1. “Essay Verification Engine-EVE2” [On-line] Available: http://www.canexus.com/eve

 

 1. Frick. T (2003) "What is plagiarism at Indiana University?" [On-line] Available:

http://education.indiana.edu/~frick/plagiarism

 

 1. “Georgetown University Honor Council: What is Plagiarism?” [On-line] Available:

http://www.georgetown.edu/honor/plagiarism.html

 

 1. Glatt Plagiarism Services [On-line] Available:

http://wvw.plagiarism.com/

 

 1. Gresham, Keith (Summer 1996) “Preventing Plagiarism of the Internet: Teaching Library Researches flow and Why to Cite Electronic Sources", Colorado Libraries 22, 48-50.

 

 1. “Hamilton College Writing Center: Avoiding Plagiarism” [On-line] Available:

http://www.hamilton.edu/academic/resource/wc/Avoiding/Plagiarism.html

 

 1. Harris, Robert (2002) “Anti-Plagiarism Strategies for Research Papers” [On-line] Available: http://www.virtualsalt.com/antiplag.htm

 

 1. Hickman, John N (March, 23, 1998) "Cybercheats" The New Republic, 218, 14-18.

 

 1. Hinchliffe, Lisa (2002) “Cut-and-Paste Plagiarism: Preventing, Detecting and

 2. Tracking Online Plagiarism” [On-line] Available:

http://alexia.lis.uiuc.edt

 

 1. Hoshico, Tom (October 28, 1991) "Facing Ethical Dilemmas: Scientists Must Lead The Charge”, The Scientist.

 

 1. Hricko, Mary (2002) “Internet Plagiarism: Strategies to deter Academic Misconduct” [On-line] Available: http://www.mtsu.edu/~itconf/proceed98/mhricko.html

 

 1. “Instructor's Guide to Internet Plagiarism” [On-line] Available: http://rideau.carleton.ca/%7Egsenecha/guide/

 

 1. "Internet Plagiarism"(3-part article) (March 9,2001) [On-line] Available: http://www.techtv.com/cvbercrime/viceon1ine/storv/0%2C23008%C3316383%2C

 

 1. Jackson, Jessica (2003) “Spark Note on Tale of Two Cities” [On-line] Available:

http://www.sparknotes.com/lit/twocities/caharacters.html

 

 1. Jones, patrice M (Dec 8, 1997) “Internet Term Papers Write New Chapter on Plagiarism” Chicago Tribune 1,1:1.

 

36. “Kanuski: Plagiarism” [On-line] Available:

http://www.tisda1eschooldiv.sk.ca/kanuski/teachers/internet/plasgarism.htm

 

 1. Kloss, Robert J (1996) “Writing Things Down vs Writing Things Up”, College Teaching 44, 3-7.

 

 1. Korkut, Yesim (2002) “Bir An Once Harekete Gecme Zamani: Turkive'de Etik ilke ve Kurallara Duyulan Büyük Gereksinimin Karşısında Neler Yapılabilir?”, Türk Psikoloji Bülteni, 23, 220-224.

 

 1. LaFollette, Marcel (1992) “Stealing Into Print: Fraud, Plagiarism and Misconduct in Scientific Publishing”, University of California Press.

 

 1. Learning Skills Centre (2002) “Plagiarism” [On-line] Available: http://guarles.unbc.edu/llc/rpplagia.html

 

 1. Mallon, Thomas (1989) “Stolen Words: Forays into the Origins and Ravages of Plagiarism”, Tichnor& Fields.

 

 1. Marshall, Eliot (Jan 23, 1998) “The Internet: A powerful Tool for Plagiarism Sleuths”, Science, 279 , 474.

 

 1. Matelsk, Marilyn (2000) “TV Haberciliğinde Etik(çev)”, Yapi Kredi Yayinlari.

 

 1. May, E. C, Utts J.M and Spottishwoode JP (1995) “Decision Augmentation Theory: Towards a Model of Anomalous Phenomena”, The Journal of Parapsychology, 59, 197.

 

 1. McCabe, Donald Lee and Trevino, L, K, Ja, W (Feb 1 996) “What We Know About Cheating in College” Change, 28, 28-33.

 

 1. McLeod, Ramon G (Dec. 16, 1997) “Students Look to Internet For New Ways to Cheat”, San Francisco Chronicle.

 

 1. National Science Foundation (1991) “Misconduct in Science and Engineering: Final Rule".

 

 1. “On Being A Scientist: Responsible Conduct in Research. Misconduct in Science” [On-line] Available: http://www.nap.edu/readingroom/books/obas/contents/misconduct/html

 

 1. Penslar, Robin Levin (ed) (1995) “Research Ethics: Cases and Materials”, Indiana University Press.

 

 1. “Plagiarism and Anti-Plagiarism” (2002) [On-line] Available: http://~www.andromeda.rutgers.edu/~ehrlich/pIaqiarism598.html

 

 1. “Plagiarism Avoided: Taking Responsibility For Your Work” (2002) [On-line] Available: http://www.arts.ubc.ca/doa/plagiarism.html

 

 1. “Plagiarism and Cheating” (2002) [On-line] Available: http://www.ualberta.ca/~jbuijs/plagiarism.html

 

 1. “Plagiarism and Copyright Infrengement” (2002) [On-line] Available: http://www.cciw.com/content/plagiarism.html

 

 1. “Plagiarism and Cyberplagiarism” (2002) [On-line] Available: http://www.aquinas.edu/library/plagiarism.html

 

 1. “Plagiarism Handbook” (2002) [On-line] Available: http://www.antinplagiarism.com/

 

 1. “Plagiarism and the Internet” [On-line] Available: http://grag.lab2.cc.wmich.edu/rea/cw/plag.html

 

 1. “Plagiarism Q&A” (2002) [On-line] Available: http://www.ehhs.cmich.edu/~mspears/plagiarism.html

 

 1. “Plagiarism: What It is and How to Recognize and Avoid It” (2002) [On-line] Available: http://www.indiana.edu/~wts/wts/plagiarismism.html

 

 1. “Plagiarizeddotcom: The Instructors Guide to Internet Plagiarism” [On-line] Available: http://www.plagiarized.com

 

 1. “Policy on Academic Misconduct” (2002) [On-line] Available: http://www.gu.edu.au/ua/aa/ppm/tal/content/Ac_misc.html

 

 1. Porter, William (Oct. 26, 1997) “A Bull Market in Plagiarism-College Faculties Fight Back at Internet Term-Paper Sales” Denver Post, E ,4:1.

 

 1. “Preventing, Detecting and Tracking Online Plagiarism” (2002) [On-line] Available: http://alexia.lis.uiuc.edu/%7ejanicke/plagiary.html

 

 1. Rayl, AJS (Nov.11, 1991) “Misconduct Case Stresses Importance of Good Notekeeping”, The Scientist.

 

 1. Rennie, Drummond and Gunsolus, CK (1993) “Scientific Misconduct: A New Definition, Procedures and Office-Perhaps a New Leaf”, Journal Of the American Medical Association.

 

 1. Rothenberg, David (Aug. 15, 1997) “How the Web Destroys the Quality of Students' Research Papers”, Higher Chronicle of Education 43, A44.

 

 1. Schachman, Howard (July,9 1993) “What is Misconduct in Science?”, Science.

 

 1. Sharka, Jane (2002) “Plagiarism Stoppers: A Teacher's Guide” [On-line] Available: http://www.ncusd203.org/central/html/where/plagiarism_stoppers.html

 

 1. “Student Plagiarism in an Online World” [On-line] Available: http://www.asee.org/prism/december/html/student_plagiarism_in_onlin.ht

 

 1. Tan, Şeref (2001) “Sınavlarda Kopya Çekmeyi Önlemeye Yönelik Önlemler”, Egitim ve Bilim, 26, 122, 32-40.

 

 1. Taubes, Gary (1993) “Misconduct: Views From the Trenches”, Science, 27.

 

 1. “The Latest Academic Vice: Computer-Assisted Cheating” (September 16, 1998) Technology, [On-line] Available: http://www.nytimes.com/library/tec/98/09/bizech/16computer-cheating.html

 

 1. Thomson, Lenora C and Portia O. Williams (1995) “But Changed Three Words! Plagiarism in the ESL Classroom”, Clearing House. 69, 27-29.

 

 1. Turnitin.com [On-line] Available: http://www.turnitin.com/

 

 1. Weaver, JJ (1972) Ohio State University.

 

 1. Wilhait, Stephan (Fall 1994) “Helping Students Avoid Plagiarism”, Collage Teaching, 42, 161-164.

 

 1. Williams, Sharon (2002) “Avoiding Plagiarism” [On-line] Available: http://hamilton.edu/academics/resource/wc/Avoiding Plagiarism.html

 

BAĞLANTILAR:

ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (ODTÜ)

www.metu.edu.tr

 

ÜNİVERSİTELERDEKİ ETİK MERKEZLERİ

http://www.slu.edu/centrs/ethics/links-slu.html-13

http://www.chowan.edu/acadp/ethics/links_to_ethics_and_philosophy.htm-9k

http://www.josephsoninstitute.org/jilinks.htm-16k

 

AŞIRMACILIK İLE İLGİLİ WEB SAYFALARI

http://www.siue.edu/IS/WRITING/source.html

http://clas.ku.edu/clas/links.htm-3

http://www.edu.cyberpg.com/Teachers/plagiarism.html

http://www2.una.edu/library/plagiarismfacultyguide.htm-25k

http://library.msstate.edu/li//tutorial/plagiarsm/-31k

http://www.umuc.edu/distance/odell/cip/links_plagiarism.html-50k

http://www.escalate.ac.uk

http://www.write101.com/plag.htm-37k

http://cips.tamu.edu./eden/plagiarism.html-6k

http://www.swap.ac.uk/links

http://www.crsd.org

http://www.geocities.com/~educatoral/plagiarism-6k

http://emedia.leeward.hawaii.edu/writing/Links_to_Plagiarism_Sites-htm-7k

 

AKADEMİK YAZI MERKEZLERİ

http://www.awc.metu.edu.tr

http://www.calstatela.edu/centers/write_cn/plagiarim.htm.20k

http://www.regis.edu/regis.asp?sctn=ars&pl=ws-26k

http://www.hum.ku.dk/eataw/organization/-98k

http://www2.eou.edu/engwrite/links.html-21k

http://www3.nu.edu/schools/SOAS/plagiarism.html/-38k

http://www.csbsju.edu/academic

http://www.wlu.ca/writing/resources.shtml-18k

http://cai.ucdavis.edu/plagiarismtalk200l.html-9k

 

TÜBA (Türkiye Bilimler Akademisi)

http://www.tuba.gov.tr

 

YÖK (Yüksek Öğretim Kurulu)

http://www.yok.gov.tr