UEAMUYGULAMALI ETİK ARAŞTIRMA MERKEZİ


Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi Tarihçesi

Aralık 2000 Tarihinde Prof. Dr. Akın Ergüden, Prof. Dr. Hüseyin Vural, Prof. Dr. Canan Özgen ve Dr. Semra Aşçıgil’in katılımı ile oluşturulan ODTÜ Etik Komitesi’nin amacı:


 • Etik bilincini ve etik karar verebilme yeteneğini üniversitede ve toplumda oluşturmak,
 • Yerleşke içinde karar ve eylemlerin etik bir çerçeve içinde tartışılmasını sağlamak,
 • Üniversitede vicdanî değerlendirme alışkanlığını kazandırmak,
 • Üniversite öncesi öğrencilerine etik tartışma alışkanlığını kazandırmak.
 • Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için etik tartışma ve değerlendirme deneyimi kazandırmak.
 • Lisans programlarıına etik eğitimini katarak öğrencilerin bu konuda gelişimlerini güçlendirmek.


Olarak belirlenmiştir.


Bu amaçla komite;

 • Etik ve Kendini Tanıma,
 • Çevre Etiği,
 • Tıp Etiği,
 • Medya Etiği ve
 • İş Etiği

konularında SEM aracılığıyla Halk Konferansları düzenlemiştir.


ODTÜ Uygulamalı Etik Merkezi yönetmeliğinin hazırlanması Prof.Dr. Akın Ergüden’den rica edilmiş ve hazırlanan taslak üzerinden görüşmelere başlanmıştır.


Nisan 2001 tarihinde her Fakülteden bir temsilci ve Etik komite üyelerinden oluşan ODTÜ Etik Alan Komitesi rektörlük tarafında oluşturulmuş ve çalışmalara devam edilmiştir. Komite üyeleri: Tarihinde Prof. Dr. Akın Ergüden, Prof. Dr. Hüseyin Vural, Prof. Dr. Canan Özgen ve Dr. Semra Aşçıgil, Doç. Dr. Zafer Dursunkaya, Prof. Dr. Yıldız Ecevit, Prof. Dr. Aydan Balamir, Doç Dr. Cem Deveci, Dr. Haluk Zelef, Y. Doç Dr. Sibel Güneysu. EAK ‘sinin çalışmaları Prof. Dr. Fatoş Vural Yarman ve Prof. Dr. Nezih Güven tarafından desteklenerek takip edilmiştir.


ODTÜ Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi, Senatoda yapılan sunumlarla UYETAM adıyla ODTÜ Senatosunun 2 Nisan 2002 tarih ve 2002/5 sayılı kararı ile kabul edilmiş ve YÖK’ün onayı ile yönetmeliği UEAMadıyla, 21 Ağustos 2002 tarih ve 24853 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır. UEAM’ın Yönetim Kurulu başkanı olarak Prof. Dr. Akın Ergüden, Yönetim Kurulu üyeleri olarak ise Prof. Dr. Canan Özgen, Prof. Dr. Aydan Balamir, Dr. Yeşim Çöteli ve Doç. Dr. Cem Deveci 19 Eylül 2002 tarihinde ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ural Akbulut tarafından atanmıştır.