UEAMUYGULAMALI ETİK ARAŞTIRMA MERKEZİ

ODTÜ UEAM Sayfasına Hoşgeldiniz

Türkiye’nin ilk ve tek Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi olan ODTÜ Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi (UEAM), 2002 yılında kuruluşundan bu yana, toplumsal yaşamı ilgilendiren kararların etik ilkeler çerçevesinde alınmasını ve uygulanmasını, bu amaçla toplumda etik bilincin gelişmesini ve gerekli duyarlılıkların edinilmesini sağlamak amacıyla çalışmalar yürütmektedir.

Duyurular

  • İnsandan veri toplamayı gerektiren lisansüstü tez çalışmalarında İAEK onayı bir ön koşul olarak değerlendirilecektir
  • İAEK başvurularının sonuçlanması hakem değerlendirmesiyle beraber en az beş (5) hafta sürmektedir. Başvuru sahiplerinin başvurularında bu süreyi göz önünde bulundurmalı önemle rica olunur.