Örnek uygulamalarını öncelikle ODTÜ'de başlatarak, toplumda etik bilinci geliştirmek ve toplumsal yaşamı ilgilendiren davranış ve kararların etik ilkeler çerçevesinde gerçekleşmesini sağlamak için gerekli duyarlılıkları kazandırmaktır.

  • ODTÜ'ye etik bilinçlenme ve etik değerlere göre karar verme becerilerini kazandırmak,
  • Uygulamalı etik alanında bilgi birikimini arttırmak ve yaymak,
  • ODTÜ'de ortaya çıkan etik kökenli sorunların çözümünü bu konuda araştırma yaparak sağlamak,
  • Etik konularda araştırma yapmak, bunların koordinasyonunu sağlamak ve araştırma sonuçlarının akademik programlarda uygulanmalarını sağlayarak etik bilincini arttırmak,
  • Özel, kamu ve sivil toplum kuruluşlarının yönetimini, sağladıkları sosyal değeri arttırarak iyileştirmek,
  • Etik ilkelerin Türkiye'nin hukuk mevzuatına girmesini sağlamak,
  • Toplumda etik bilinçlenme ve toplumsal yaşamı ilgilendiren konularda kararların etik ilkelerin gözetilmesiyle alınmasını sağlamak.