UEAMUYGULAMALI ETİK ARAŞTIRMA MERKEZİ


İnsan Araştırmaları Etik Kurulu

İnsan Araştırmaları Etik Kurulu


Prof. Dr. Ş. Halil TURAN  (V. Başkan)

Prof. Dr. Ayhan Gürbüz DEMİR

Prof. Dr. Ayhan Sol

Doç. Dr. Zana ÇITAK

Doç. Dr. Yaşar Kondakçı

Yrd. Doç. Dr. Emre Selçuk

Yrd. Doç. Dr. Pınar Kaygan


Yedek Üyeler


Doç. Dr. Mehmet Somel