UEAMUYGULAMALI ETİK ARAŞTIRMA MERKEZİ


İnsan Araştırmaları Etik Kurulu

İnsan Araştırmaları Etik Kurulu


Prof. Dr. H. Canan Sümer (Başkan)

Prof. Dr. Mehmet Utku

Prof. Dr. Ayhan Sol

Prof. Dr. Ayhan Gürbüz Demir

Doç. Dr. Yaşar Kondakçı

Yrd. Doç. Dr. Emre Selçuk

Yrd. Doç. Dr. Pınar Kaygan


Yedek Üyeler


Doç. Dr. Mehmet Somel