UEAMUYGULAMALI ETİK ARAŞTIRMA MERKEZİ


İnsan Araştırmaları Etik KuruluProf. Dr. Mine MISIRLISOY (Başkan) 


Prof. Dr. Tolga CAN (Üye)


Dr. Öğr. Üyesi Müge GÜNDÜZ (Üye)


Dr. Öğr. Üyesi Süreyya ÖZCAN KABASAKAL (Üye)


Doç. Dr. Pınar KAYGAN (Üye)


Dr. Öğr. Üyesi Şerife SEVİNÇ (Üye)


Dr. Öğr. Üyesi Ali Emre TURGUT (Üye)


Yedek Üyeler


Doç. Dr. İbrahim Semih AKÇOMAK


Dr. Öğr. Üyesi Nur ÇAKIR (Üye)