Kuruluşundan bu yana her yıl çeşitli seminerler, konferanslar ve atölyeler düzenleyen, farklı kurumlardan gelen konferans davetlerine karşılık vererek ODTÜ'de ve toplumda etik farkındalık yaratmaya çalışan UEAM, ODTÜ Felsefe Bölümü'yle birlikte Türkiye'nin çeşitli kurumlarında uygulamalı etik alanında çalışmalar yapan araştırmacıların ve önde gelen ulusal/uluslar arası etik uzmanlarının konuşmacı olarak davet edildiği 3 Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi düzenlemiştir.

I. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi

12, 13 Kasım 2001, ODTÜ KKM

II. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi

18, 19, 20 Ekim 2006, ODTÜ KKM

III. Ulusal Uygulamalı Etik Kongresi

28, 29, 30 Kasım 2018, ODTÜ KKM

I. Uluslararası Uygulamalı Etik Konferansı: STS - Etik Temasları

31 Ekim - 2 Kasım, 2023, ODTÜ KKM

Diğer Etkinlikler

"ODTÜ Onur İlkesi" belgesinin hazırlanması.

ODTÜ "Etik İlkeler ve Temel Değerler" belgeleri için temel oluşturan "ODTÜ Ruhu" çalışması. ODTÜ "Onur İlkesi," ODTÜ "Etik İlkeler ve Temel Değerler" belgelerinin içinde yer almaktadır.

ODTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Davranış İlkeleri'nin hazırlanması.

ODTÜ'de etik konusunda "Perşembe Söyleşileri" ve çeşitli seminerlerin düzenlenmesi.

ODTÜ, Hacettepe Üniversitesi ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle, ilkokul öğrencileri için etik değerleri temsil eden çeşitli öykü kitaplarının yayımlanması:

TMMOB için Mühendis ve Mimarlar için etik ilkeler belgesinin hazırlanması ve bu konuyla ilgili paneller düzenlenmesi.

ODTÜ İnsan Araştırmaları Komitesi'nin (İAK) kuruluşu için destek çalışmaları.

ODTÜ Yayın Etiği Komiteleri'nin kurulması için destek çalışmaları.


Son Güncelleme:
01/11/2023 - 03:12