Kurul Başkanı Doç. Dr. Tülin Yanık

Kurul Bşk. Yrd. Doç. Dr. Sreeparna Banerjee

Kurul Üyesi Prof. Dr. Orhan Adalı

Kurul Üyesi Prof. Dr. Mayda Gürsel

Kurul Üyesi Prof. Dr. Gülay Özcengiz invivo

Kurul Üyesi Doç. Dr. C. Can Bilgin

Kurul Üyesi Doç. Dr. Ayşen Tezcaner

Kurul Üyesi Doç. Dr. Barış Parkan

Kurul Üyesi Veteriner Hekim Şakir Yıldıran

Kurul Üyesi Ömer Turan (Sivil üye)

Kurul Üyesi Süleyman Ekşioğlu (STK Üye)