İlan Tarihi: 06.03.2024

Son Başvuru Tarihi: 15.03.2024

Çalıştırılacak Kısmi Zamanlı Öğrenci Sayısı: 2

Çalışma Süresi: Haftalık en fazla 15 saat ve aylık en fazla 60 saat.

Ücret: Bir saatlik çalışma karşılığında ödenecek brüt ücret: 2024 yılında lisans öğrencileri için 23,38 TL, lisansüstü öğrencileri için 30,12 TL'dir.

Yapılacak İşin Niteliği:

ODTÜ Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi'nde yürütülen süreçlere destek olmak.

Aranan Şartlar:

• Tezsiz yüksek lisans ve özel öğrenci hariç olmak üzere Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde herhangi bir lisans seviyesinde kayıtlı öğrenci olmak

• Lisans öğrencilerinin en az 3. dönem öğrencisi ve güncel kümülatif not ortalamasının en az 2.50/4.00 olması; lisansüstü öğrenciler için not ortalamasının en az 3.50/4.00 olması

• Disiplin cezası almamış ve/veya hakkında disiplin soruşturması açılmamış olmak

• Kayıt donduran öğrenci veya yabancı uyruklu öğrenci olmamak

• Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak, kısmi zamanlı öğrenci olarak görevlendirildiği dönemde eğitimini hiçbir şekilde uzatmamış olduğunu belgelemek

• Yetim maaşı ve nafaka hariç, asgari ücret düzeyinde bir gelire sahip olmamak

• Daha önce sözleşmeye aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak

• Şehit ve gazi çocuğu olduğunu belgeleyen öğrenciler ile engelli öğrenciler için sadece normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak, yabancı uyruklu öğrenci olmamak ve disiplin cezası almamış olmak.

Aranan Nitelikler:

• Etik kavramlarına aşina olmak (etik konulu bir ders almış olan adaylar önceliklendirilecektir)

• MS Office uygulamalarında tecrübeli olmak

• Planlama, raporlama ve organizasyon yeteneğine sahip olmak

• Ekip çalışmasına uyumlu olmak

• İş disiplinine sahip olmak

Ön Değerlendirme için Gerekli Belgeler:

• Kısa özgeçmiş

• İlgili tecrübeyi ve çalışma isteğini gösterir nitelikte niyet mektubu (1 sayfa)

• Not çizelgesi (Transkript)*

• Disiplin durumunu gösterir belge*

* Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan edinilebilir.

Başvurular aşağıdaki adrese e-posta ile yapılabilir.

İletişim Bilgileri:

Tel: (0312) 210 7685

E-posta: etik@metu.edu.tr

Tüm başvurular gizli tutulacaktır.


Son Güncelleme:
06/03/2024 - 09:02