İlk olarak Etik Alan Komitesi (EAK) olarak çalışmalarına başlayan, daha sonra ODTÜ Senatosu’nun kararı ve YÖK onayı ile 2002 yılından bu yana merkez olarak çalışmalarını sürdüren Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi (UEAM), ODTÜ’de ve toplumda etik farkındalık yaratmak için bazı yapılanmalara öncülük etmiş ve etkinlikler düzenlemiştir.

UEAM’nin özgörevi, örnek uygulamalarını öncelikle ODTÜ’de başlatarak, toplumda etik bilinci geliştirmek ve toplumsal yaşamı ilgilendiren davranış ve kararların etik ilkeler çerçevesinde gerçekleşmesini sağlamak için gerekli duyarlılıkları kazandırmaktır.

Bu amaçla, ODTÜ bünyesindeki öğrencilere ve araştırmacılara yönelik etik eğitimini amaçlayan dersler açmak ve eğitim programları düzenlemek, konferanslar ve seminer dizileri düzenlemek, çalışma grupları ve araştırma projeleri oluşturarak bilgi birikimini arttırmak ve yayılmasını sağlamak, uygulamalı etik konularında ulusal ve uluslararası alanda çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla ilişki kurmak ve işbirliğini geliştirmek ve meslek odalarıyla birlikte çalışarak mesleki etik kodları oluşturulmasını sağlamak UEAM’nin öncelikli stratejileri olarak belirlenmiştir.

Türkiye’nin ilk ve tek Etik Araştırma Merkezi olan UEAM öncülüğünde, 2002 yılından başlayarak öncelikle, ODTÜ için etik eğitimin nasıl yapılmasının uygun olacağını belirlemek için, üniversitedeki bölümlerden gelen temsilcilerle oluşturtulan bir Etik Eğitim Komisyonunun çalışmaları sonucunda, etik eğitimi için bazı yöntemler belirlenmiştir. Bu kapsamda, öncelikle ODTÜ için bir Onur İlkesi hazırlanmış ve Senato’dan onay alınmıştır. Çeşitli konuları irdelemek için komisyonlar kurulmuş ve yapılan çalışma sonuçlarından hazırlanan belgeler UEAM web sayfasında paydaşlara duyurulmuştur. Bunlar sırasıyla, Bilimsel Yayın, İntihal, Fen Bilimleri Enstitüsü için Davranış İlkeleri, ODTÜ Ruhu çalışmalarıdır.

UEAM bünyesinde İnsan Araştırmaları Etik Kurulu (İAEK) ve Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HDYEK) faaliyet göstermektedir. İAEK ve HDYEK ODTÜ bünyesinde yürütülen araştırmalar için yapılan başvuruların yanı sıra diğer üniversite ve kurumlardan gelen, her yıl sayıları artan başvuruları da değerlendirmiştir.

Önümüzdeki yıllarda UEAM, ODTÜ bünyesinde ve toplumda etik bilincini yükseltmek üzere mühendislik fakültesi başta olmak üzere diğer fakültelerle daha yakın işbirliği içinde olmayı, ulusal ve uluslararası işbirliğiyle araştırma etiği, inovasyon ve teknoloji etiği gibi güncel konularda araştırma projeleri gerçekleştirmeyi ve bu çalışmalarla uluslararası alanda uygulamalı etik konusunda etkin bir araştırma merkezi olmayı hedeflemektedir.