• UEAM kuruluşundan bu yana aşağıda yer alan stratejik hedefler doğrultusunda çalışmalarını sürdürmektedir.
 • Etikle ilgili dersler açmak ve eğitim programları düzenlemek;
 • Lisans programlarına etik eğitimini katarak öğrencilerin bu konuda gelişimlerini güçlendirmek;
 • Lisans, yüksek lisans ve üniversite öncesi öğrencilerine etik tartışma ve değerlendirme deneyimi kazandırmak;
 • Eğitim amacıyla kongreler, seminer dizileri ve çalışma grupları oluşturmak;
 • Yapılan çalışmaların sonuçlarının elektronik ve diğer ortamlarda yayımlanmasını sağlamak ve etikle ilgili yayınlardan oluşan, herkesin kullanımına açık bir kütüphane kurmak;
 • Bilgi birikimini arttırmak ve yayılmasını sağlamak için, uygulamalı etik konularında çalışmalar yapan kişi ve kuruluşlarla ilişki kurmak ve işbirliği sağlamak;
 • Bilimsel çalışma ve araştırma sonuçlarının kamu, özel ve 3. sektörde (dernek, vakıf, vb. gönüllü kuruluşlar) kullanılmasını sağlamak;
 • Meslek odalarıyla birlikte mesleki etik kodları oluşturulmasını sağlamak;
 • Üniversite dışı kurumlara etik bilincine sahip nitelikli eleman yetiştirmek.

Önümüzdeki yıllarda UEAM,

 • ODTÜ bünyesinde ve toplumda etik bilincini yükseltmek üzere, mühendislik fakültesi başta olmak üzere, diğer fakültelerle daha yakın işbirliği içinde olmayı,
 • Ulusal ve uluslararası işbirliğiyle araştırma etiği, inovasyon ve teknoloji etiği gibi güncel konularda araştırma projeleri gerçekleştirmeyi ,
 • Gerçekleştirdiği çalışmalarla uluslararası alanda uygulamalı etik konusunda etkin bir araştırma merkezi olmayı hedeflemektedir.