Aralık 2000 Tarihinde Prof. Dr. Akın Ergüden, Prof. Dr. Hüseyin Vural, Prof. Dr. Canan Özgen ve Dr. Semra Aşçıgil’in katılımı ile oluşturulan ODTÜ Etik Komitesi’nin amacı:

  • Etik bilincini ve etik karar verebilme yeteneğini üniversitede ve toplumda oluşturmak,
  • Yerleşke içinde karar ve eylemlerin etik bir çerçeve içinde tartışılmasını sağlamak,
  • Üniversitede vicdanî değerlendirme alışkanlığını kazandırmak,
  • Üniversite öncesi öğrencilerine etik tartışma alışkanlığını kazandırmak.
  • Lisans ve yüksek lisans öğrencileri için etik tartışma ve değerlendirme deneyimi kazandırmak.
  • Lisans programlarıına etik eğitimini katarak öğrencilerin bu konuda gelişimlerini güçlendirmek.

olarak belirlenmiştir.

Bu amaçlarla komite, ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi (SEM) aracılığıyla “Etik ve Kendini Tanıma,” “Çevre Etiği,” “Tıp Etiği,” “Medya Etiği,” “Çevre Etiği” ve “İş Etiği” konularında seminerler ve halk konferansları düzenlemiştir.

Prof. Dr. Akın Ergüden ODTÜ Uygulamalı Etik Merkezi Yönetmeliği taslağını hazırlamış, 2001 yılının nisan ayında ODTÜ’nün tüm fakültelerinden temsilciler ve Etik Komitesi üyelerinden ODTÜ Etik Alan Komitesi (EAK) oluşturulmuştur. EAK üyeleri Prof. Dr. Akın Ergüden, Prof. Dr. Hüseyin Vural, Prof. Dr. Canan Özgen, Dr. Semra Aşçıgil, Doç. Dr. Zafer Dursunkaya, Prof. Dr. Yıldız Ecevit, Prof. Dr. Aydan Balamir, Doç. Dr. Cem Deveci, Dr. Haluk Zelef, ve Y. Doç. Dr. Sibel Güneysu’dur. Komitenin çalışmaları Prof. Dr. Fatoş Vural Yarman ve Prof. Dr. Nezih Güven tarafından izlenmiş ve desteklenmiştir.

Uygulamalı Etik Araştırma Merkezi, ODTÜ Senatosu’nun, 2 Nisan 2002 tarihli kararıyla kurulmuş ve merkezin yönetmeliği, resmi makamların onaylarının ardından, Resmi Gazete’nin 21 Ağustos 2002 tarihli sayısında yayınlanmıştır. Rektör Prof. Dr. Ural Akbulut, 19 Eylül 2002 tarihinde UEAM Yönetim Kurulu Başkanlığına Prof. Dr. Akın Ergüden’i, Yönetim Kurulu üyeliklerine ise Prof. Dr. Canan Özgen, Prof. Dr. Aydan Balamir, Dr. Yeşim Çöteli ve Doç. Dr. Cem Deveci’yi atamıştır. 

UEAM başkanlığı görevini 2005-2014 yılları arasında Prof. Dr. Canan Özgen, 2014-2016 yılları arasında Prof. Dr. Canan Sümer yürütmüştür. Bu görevi halen 2016 yılından itibaren Prof. Dr. Halil Turan yürütmektedir.