Prof. Dr. Şeref Halil TURAN (Müdür, Üye)

Doç. Dr. Meltem ŞENOL BALABAN (Üye)

Doç. Dr. Onur PEKCAN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ali Emre TURGUT (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Duygu ÖZGE (Üye)