Prof. Dr. Ş. Halil TURAN (Başkan)

Prof. Dr. İ. Semih AKÇOMAK (Üye)

Doç. Dr. Ali Emre TURGUT (Üye)

Doç. Dr. Şerife SEVİNÇ (Üye)

Doç. Dr. Murat Perit ÇAKIR (Üye)

Dr. Öğretim Üyesi Süreyya ÖZCAN KABASAKAL (Üye)

Dr. Öğretim Üyesi Müge GÜNDÜZ (Üye)

Yedek Üyeler

Doç. Dr. Aslı KILIÇ ÖZHAN (Yedek Üye)

Doç. Dr. Öğretim Üyesi Duygu ÖZGE (Yedek Üye)