Prof. Dr. Mine MISIRLISOY (Başkan)

Prof. Dr. Tolga CAN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Müge GÜNDÜZ (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Süreyya ÖZCAN KABASAKAL (Üye)

Doç. Dr. Pınar KAYGAN (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Şerife SEVİNÇ (Üye)

Dr. Öğr. Üyesi Ali Emre TURGUT (Üye)

Yedek Üyeler

Doç. Dr. İbrahim Semih AKÇOMAK

Dr. Öğr. Üyesi Nur ÇAKIR (Üye)