İnsan "Deneklerin" Kullanıldığı Laboratuar Deneylerinde ve Alan Çalışmalarında Etik İhlaller

  • Katılımın gönüllülük esasına dayanmaması
  • "Aklı baliğ" (reşid) veya yetkin olmayan kişilerin, veli/ebeveyn onayı ve izini olmadan çalışmada yer alması
  • Çalışmanın amacının saklanması ya da katılımcıların amaç konusunda eksik/yanlış bilgilendirilmesi
  • Katılımcıların fiziksel ve/ya ruhsal sağlıklarını tehdit edici durumlara maruz bırakılması
  • Katılımcının istediği zaman ayrılabileceği mesajının verilmemesi
  • Katılım sonunda çok kapsamlı bilgilendirmelerin yapılmaması