İnsandan veri toplamayı gerektiren lisansüstü tez çalışmalarında İAEK onayı bir ön koşul olarak değerlendirilecektir.


Son Güncelleme:
16/12/2021 - 13:35