ODTÜ Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HDYEK)

Tarihçesi

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nun 9 uncu maddesi 5 inci fıkrası gereği 16.05.2004 tarihinde Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca "Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Deney Hayvanlarının Korunması, Deney Hayvanlarının Üretim Yerleri İle Deney Yapacak Laboratuvarların Kuruluş, Çalışma, Denetleme, Usul Ve Esaslarına Dair Yönetmelik." Resmi Gazetede (Say. : 25464) yayımlandı. Takiben Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü (KKGM) tarafından "Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Deney Hayvanlarının Korunması, Deney Hayvanlarının Üretim Yerleri ile Deney Yapacak Olan Laboratuvarların Kuruluş, Çalışma, Denetleme, Usul ve Esaslarına Dair Yönetmeliğin Uygulama Talimatı." yayımlanmış oldu (Tarih ve No : 25.04.2006/24). 6 Temmuz 2006 tarihinde Çevre ve Orman Bakanlığınca yayımlanan "Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik" çerçevesinde Hayvan Deneyleri Merkezi Etik Kurulu (HDMEK) oluşturuldu. O.D.T.Ü. Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu (HDYEK) Üyeleri Üniversitemiz Rektörü tarafından görevlendirilmiş ve Kurul 1 Aralık 2008 tarihinde HDMEK tarafından onay almıştır. Bu tarihten itibaren O.D.T.Ü. HDYEK, hazırlanan "Yönerge" ilkeleri kapsamında çalışmalarına başlamıştır.

Görevi

O.D.T.Ü. HDYEK Üniversitemizde deney hayvanları ile yapılacak olan bilimsel araştırma, test, uygulama, eğitim - öğretim gibi çalışmalarda hayvanların kullanımını Yönergesinde belirtilen etik standartlarla uyumlu olmasını sağlamak üzere kurulmuştur. HDYEK deney hayvanlarını gereksiz acı, ağrı veya zarar verici girişimlerden koruma görevi üstlenmektedir. Bu kapsamda, ODTÜ HDYEK'un görevi, Üniversitemizde hayvan deneylerini içeren araştırma projelerini, kullanılan hayvan türü ve sayısı, ve ayrıca uygulanacak yöntemler açısından incelemek, görüş bildirmek, kayıt altına almak ve çalışmaları gerektiğinde sonlandırmaktır. Bu nedenle deney hayvanları kullanılarak yapılacak her türlü çalışma öncesinde "Başvuru Formu" ve "Taahhütname" ile Etik Kurula başvuru yapılmalı ve onay alınmalıdır. Hayvan çalışmaları yapılan tesislerin (barınak ve/veya laboratuvar) Tarım ve Köyişleri Bakanlığı, Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından verilen onayı alması gerekmektedir. Ayrıca hayvanlarla bire bir çalışan personelin Deney Hayvanları Kullanım Sertifikasına sahip olması istenmektedir.